Info-nytt 2020

FMN Norrbotten har beslutat att ställa in alla möten och träffar pga Corona läget tills vidare.

(Se mötesplan) 

 

Vill du komma i kontakt med någon på FMN, ring din kontaktgrupp,

se telefonnummer under fliken "Adresser/Kontaktuppgifter

FMN Norrbotten och Kontaktgruppen FMN Luleå har flyttat till NBV:s lokal på Stationsgatan 72 Luleå 

 

 

 

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2021 - Familj 200 kr och Enskild 150 kr